Červen 2006

Historie satanismu

17. června 2006 v 19:39 | Roxy |  Satanismus
Historie satanismu

Chcete být zase o něco chytřejší? Zajímá vás téma satanismu? Pak čtěte dál...
Jako protipól křesťanství už po tisíciletí přežívá satanismus. Satanisté uctívají Ďábla (řecky diabolos, což znamená totéž jako v hebrejštině sátán, tedy pomlouvač, žalobce - tato vůdčí bytost duchovního zla má ještě mnohem více jmen).
Slovo Ďábel pochází z indického devi = bůh. Satan byl totiž původně andělem, jeho úkolem bylo sdělovat Bohu lidské prohřešky. Bylo tomu tak až do 14.stol., kdy jej začali zobrazovat s kozlími rohy a kopyty. Do této doby měli lidé jiný symbol tělesné zvrácenosti: byl jím bůžek Dionýsos (Pan), Řeky zobrazovaný jako satyr nebo faun. Panova původní symbolika byla pozitivní: symbolizoval úrodnost a plodnost.
Satanismus má kořeny již v prvních stoletích existence křesťanství. Za časů starověkého Říma bylo křesťanství považováno za rebelské náboženství, křesťané sami byli pronásledováni, vězněni a zabíjeni. V této době vznikly antické divadelní frašky, které parodovaly křesťanské mše. Už v nich lze vystopovat první náznaky.
Od 4.století, kdy bylo křesťanství uznáno jako právoplatné náboženství, se tyto frašky přestaly hrát. V zasvěcených kruzích a v paměti Kristových nepřátel ale přežívaly dál.
První doložený satanský spolek měl existovat už v 11. stol. Jednalo se o část sekty zvané mesalini, působící převážně v Antiochii. Některým ze členů této sekty se začalo říkat sataniani, protože měli údajně uctívat Satana.
Obřady mesalinů se vyznačovaly hromadným sadismem a masochismem, sexuálními orgiemi, některé domněnky hovoří i o lejnožroutství a kultickém zabíjení dětí. Mesalini věřili, že tím ze sebe odstraní všechno božské a stanou se tak snadnější kořistí démonů a samotného Ďábla.
Další zprávy o podobném spolku jsou ze 13.století z něměckého Frízska. Tamější obyvatelé začali uctívat Satana poté, co odmítli odvádět církvi desátky. Říkalo se jim luciferáni.Ve svých obřadech, které jsou popisovány v bulle papeže Řehoře IX. z roku 1233, používali symboly ropuchy, černého kocoura, kostlivce...K těmto symbolům později přibyly další zvyky, například umisťování kříže na podešve obuvi tak, aby po něm mohli šlapat.
Vrcholem satanského rituálu byla tzv. černá mše (jinak též mše sv. Sécaireia). Šlo o zesměšnění křesťanského rituálu. Mši sloužil černý kněz se svou milenkou nebo prostitutkou, zpravidla v polorozbořeném kostele nebo na jiném kultickém místě. Liturgie byla čtena pozpátku, hostie byla černá se 3 ďábelskými růžky. Místo oltáře se používalo tělo nahé ženy. Jediné světlo při mši obstarávaly černé svíce. Údajně se používaly i lidské oběti.
Vrchol satanistické éry nastal bezpochyby ve Francii, v 16. - 18.stol. Satanismus se tam praktikoval zejména v nejvyšších kruzích. Při jednom vyšetřování tzv. hořícího soudu vyšlo najevo, že klientkou čarodějnice a kartářky Catherine Deshayesové byla Francoise Athénaisová, markýza de Montespan, bývalá milenka krále Ludvíka XIV. S pomocí Deshayesové se snažila získat zpět královu lásku a když se jí to nepodařilo, pokusila se ho otrávit.
Výraznou osobou moderního satanismu byl Aleister Crowley, přezdívaný "nejhříšnější muž světa". Tento věhlasný mág byl členem The Hermetic Order of the Golden Dawn (Hermetický řád Zlatého úsvitu), jedné z nejvýznamějších okultních organizací naší doby a hlavou anglické větve templářského řádu Ordo Templi Orientis (Řád východního chrámu, také jen O.T.O.) Měl rozsáhlé vědomosti a znalosti, co se týče démonistických nauk a sexuálně magických praktik: díky tomu se ve svém oboru brzy dostal na vrchol. Napsal několik knih, například spis známý jako Kniha zákona, který se stal základem jeho magického systému, založil mnoho okultních organizací...

Jeho nástupcem bezpochyby byl Antonn Szandor La Vey, magistr satanis. Vyrůstal v drsném prostředí, které ho donutilo uvědomit si pokrytectví křesťanské církve. Jeho výstřednosti a okázalé obřady plné symbolů se těšily nebývalému zájmu médií. Napsal proslulou Satanskou bibli, založil Církev satanovu o Valpuržině noci (30.dubna) roku 1966. Jeho teorie, např. že Bůh zemřel a nastal čas Antikrista, má dodnes řadu přívrženců po celém světě...
Tento text byl použit do soutěže Knihy do knihovny.

Foto 14

17. června 2006 v 16:29 | Roxy |  Obrázky
Pojď si pro mě
Jako Růženka
Cesta
Dobro může milovat zlo
Píseň
Pokoj
Nešahej
Bavil se
Čekání....
Prázdnota
Oči povědí vše
Vybrala si ji
Není tak skažená
Dveře
Nebudu zlobit
Život si píše svůj deník
Láska
Auuu
Nic sem neprovedla
Bude to takhle vypadat v budoucnosti?
Nedívej se
Zlobila

Foto ....

17. června 2006 v 14:16 | Roxy |  Ankety
Jen tak pro zajímavost

Foto 13

17. června 2006 v 11:58 | Roxy |  Obrázky
V říši snů
Existují?
Modli se
Líbí?
Mňam
Nemám na víběr
Dokážu to
Netruchlím
Dobrou noc
Nechte mě
Sama sebou
Vem si mě
Neplač
Chtěla to
Víla
Smutek
Krásný
Nemůže za to
Zbohem
Je to řešení?
La
Ani to nebolelo
Mlčím
Nechali mě tady
Tady už sem byla
Miluju ho
Je to skutečnost?
věřte mi
Vězeň
Spí
Uletí?

abeceda

17. června 2006 v 11:25 | Roxy |  Runy

Významy run

17. června 2006 v 11:20 | Roxy |  Runy
VÝZNAMY RUN
FREY AETT
-runa se jmenuje Fehu, její překlad je "dobytek" a je symbolem pro písmeno F(výslovnost českého F). V době, kdy se lidé ještě ve velké míře nesetkávali s penězi, byl právě dobytek mírou bohatství a majetku. Tato runa poukazuje na majetek vydobytý bojem nebo poctivou prací, ale i výhrou či sázkou. V pozdější době se významem runy stalo i peněžní bohatství.
-tato runa se jmenuje Uruz, znamená "pratur" a je symbolem pro písmeno U(výslovnost českého U). Význam runy je odvozen právě od pratura, velkého, majestátného a nezdolného zvířete. Runa pak vystihuje vlastnosti jak pratura, tak i lovce, který ho potřeboval skolit, aby přežil. Je to tedy především fyzická síla, rychlost a zdatnost.
-runa, která se jmenuje Thurisaz, se překládá jako "troll(obr)"(popřípadě "trn") a je symbolem písmena Th(výslovnost jako Th v anglickém slově "thin"). Už překlad runy napovídá, že její význam nebude příliš příjemný. Trollové, česky nesprávně překládáni jako obři, jsou stvoření, se kterými si není radno zahrávat. Jsou lstiví, mocichtiví a zákeřní. Již se proslavili mnoha zločiny proti lidem a bohům, ale jejich hlavní čas přijde až při Konci Bohů(konci světa)-Ragnaröku. Runa znamená konflikty, možné hádky s agresivními osobami a nesoulad. Může však také znamenat určitou změnu.
-tato runa se jmenuje Ansuz a překládá se jako "bůh". Symbolizuje písmeno A(vyslovuje se jako otevřené anglické A ve slově "stack"). Runa vyjadřuje boha jako takového. Může být tedy symbolem moudrosti, dokonalosti a radosti. Také může být spojená s vírou ve formě požehnání a pevnosti ve víře.
-runa Raido se překládá jako "jízda na koni" a symbolizuje písmeno R(vyslovuje se jako české R). Překlad napovídá, že se významově bude jednat o určitou cestu, jak fyzickou, tak duševní, možnost také změny životního stylu. K cestě či změně může dopomoct zásadní rozhodnutí.
-runa se jmenuje Kaunaz, znamená "pochodeň, světlo"(ale i třeba "nemoc" ve formě "boláku" či "vředu") a symbolizuje písmeno K(výslovnost českého K). Interpretace není zcela tak jednoduchá. Různé aspekty však napovídají tomu, že významem budou zdravotní potíže, může znamenat horečnaté nemoci i duševní problémy; ale i plamen, což je naopak většinou věc pozitivní. Může tedy symbolizovat i světlo na vaší cestě a zahnání stínů kolem vás i ve vás.
-runa se nazývá Gebo, její překlad je "dar" a je symbolem pro písmeno G(někdy výslovnost českého G, jindy výslovnost G v angl. slově "girl"). Jedná se o štědrost a možnost obdarování; může k vám přijít radostná zpráva o daru. Může ale také znamenat určitou oběť pro dobrou věc, ať už ve smyslu náboženském, tak životním.
-Wunjo je runa vyjadřující "dokonalost" či "radost" a je symbolem pro písmeno W(výslovnost angl. W). Toto je bezstarostná runa plná radosti a štěstí. Znamená mnoho požitků a rozkoše, při nichž je však potřeba znát i svou míru. Runa je celkovým úspěchem a naznačuje dobré vztahy s přáteli a rodinou.
HAGAL AETT
-runa se jmenuje Hagalaz, její překlad je "krupobití" a je symbolem pro písmeno H(výslovnost českého H). Runa vyjadřuje jak skutečné kroupy padající na zem, vyvolávající chaos a zkázu, tak i krupobití v přeneseném smyslu-a to třeba déšť střel v bitvě. Runa představuje nekontrolovatelné síly jak v podvědomí, tak i ve vnějším světě.
-runa se nazývá Nauthiz, překládá se jako "nedostatek" a je symbolem pro písmrno N(vyslovuje se jako české N). Runa vyjadřuje nouzi a nedostatek ve věci, kterou člověk zrovna potřebuje k úspěchu. Runa může představovat překážky, které člověka svážou a snaží se mu zabránit v jeho další cestě. Poctivá a tvrdápráce vás však může těchto nedostatků zbavit a přinést vám očekávaný úspěch.
-tato runa se jmenuje Isa, její překlad je "led" a zastupuje písmeno I(vyslovuje se jako I s angl. slově "ice"). Led, i když může vypadat opravdu nádherně, nám mnoho radosti obvykle neudělá. Je něčím zákeřným a nebezpečným, něčím, co nám může ublížit. Stejně je to i s touto runou-představuje zlost, závist, výčitky a negativní myšlenky. Je však také runou, která potvrzuje a zesiluje význam dosud tažených run.
-tato runa se jmenuje Jera, její překlad je "rok" nebo také "žně" a je symbolem pro písmeno J(runa se vyslovuje jako české J). Tato runa znamená hojnost a období, kdy přijde sklizení plodů vaší práce. Blíží se čas míru, prosperity a úspěchu.
-význam runy Eihvaz je "tis" a zastupuje písmeno Y(runa se vyslovuje tvrději a uzavřeněji než J, má blíže k Y, podobně jako v angl. slově "yet"). Tis je velmi tajemným a posvátným stromem. Kvůli své jedovatosti bývá často spojován se smrtí. Kvůli svému vynikajícímu dřevu zase s tvorbou luků a tudíž lovem a válečnictvím. Tis je velmi nezdolný a houževnatý strom, proto tato runa symbolizuje silnou a nezdolnou morálku a chuť jít si za svým.
-tato runa se nazývá Pertho, překládá se jako "vagina", jiné prameny hovoří o "hře v šachy" či "šachovou figurku" a zastupuje písmeno P(výslovnost českého P). Význam této runy je snad nejspornější. Vyjadřuje posvátnou sílu země a silný ženský vliv. Je to totiž runa symbolizující ženskou plodnost-je tak opakem pro runu Inguz, symbolizující plodnost mužskou. Vyjadřuje také ženské tajemství a skrytou tvořivost, která si žádá naše úsilí aby vyplynula na povrch.
-tato runa se nazývá Algiz, znamená "ochrana" a je symbolem pro písmeno Z(vyslovuje se jako souhláska někde mezi Z a R). Je to runa obecně užívaná jako ochranné znamení používané na amuletech a jiných předmětech. Představuje instinkt ochraňovat sebe i své blízké, či snahu uchránit si již vydobytou pozici nebo úspěch.
-runa se jmenuje Sowulo, její překlad je "slunce" a je symbolem pro písmeno S(vyslovuje se jako české S). Runa vyjadřuje Slunce-vesmírné těleso, bez které by nebylo na Zemi života. Je proto uctíváno germány stejně tak jako všemi starými kulturami. Runa znamená štěstí, radost a úspěch. Je životní silou a symbolem vítězství. Znamená dobré zdraví a soulad vědomí a podvědomí.
TIW AETT
-runa se jmenuje Teiwaz, její překlad je "Týr" a symbolizuje písmeno T)výslovnost českého T). Runa je zasvěcena jednomu z germánských bohů války-Týrovi, jenž byl skvělým bojovníkem a generálem božích vojsk. Z tohoto vyplívá, že významem runy je smysl pro vůdcovství, spravedlnost a síla k vítězství. Je to runa přinášející optimistické události a úspěch.
-runa se nazývá Berkana, jejím překladem je "bříza" a je zástupcem pro písmeno B(výslovnost B připomínající zvuk prudkého vydechování). Bříza se považovala za posvátný strom spojený s jarními oslavami znovuzrození přírody a kultem plodnosti. Představuje tedy plodnost jak fyzickou, tak duševní a představuje osobní růst. Přináší také úspěch v obchodě a podnikání.
-tato runa se jmenuje Ehwaz, jejím překladem je "kůň" a symbolizuje písmeno E(vyslovuje se jako české E). Ehwaz je runa koní, kteří byli u germánů jedni z posvátných zvířat a podle jejichž chování se také věštilo. Seveřané také často koňské maso jedli(většinou na obřadních hostinách a oslavách) s vírou, že jim dodá sílu. Koně byli také jakýmsi prostředkem mezi bohy a lidmi. Může vás tedy čekat i zpráva ze světa bohů. Runa také vyjadřuje společenské postavení a věhlas týkající se tazatele. Vytažení této runy potvrzuje a upevňuje význam všech tažených run před ní.
-runa Mannaz se překládá jako "muž" či spíše "člověk" a zastupuje písmeno M(vyslovuje se jako M v češtině). Runa znamená jak člověka jako jednotlivce, tak celé lidstvo či národ. Vyjadřuje vztak okolí k tazateli a vztak tazatele k okolí. Znamená jak přátele tak nepřátele-prostě celé společenské prostředí, ve kterém se pohybujete.
-runa se nazývá Laguz, překládá se jako "voda" a symbolizuje písmenoL(čte se jako české L). Laguz vyjadřuje úspěch na cestách a záruka správného výběru při koupi, kde však může být riziko nějaké ztráty či položení oběti. Runa také znamená barvitou představivost a bohatý vnitřní život.
-runa se jmenuje Inguz, překládá se jako "Frey, Ingfrey" a je symbolem pro písmeno Ng(vyslovuje se jako nosové N v angl. slově "singer"). Runa je připisována germánskému bohu lásky, krásy a plodnosti-Freyovi. Proto jejími význami jsou fyzická krása a dokonalost a především plodnost. Tazatel může mít vysoké požadavky na vzhled partnera. Runa také vyjadřuje zájem o zdraví, rodinu a potomky.
-runa se jmenuje Othila, její překlad je "dědictví"a symbolizuje písmeno O(výslovnost českého O). Runa se vztahuje k dědičnosti a dědictví jak ve smyslu fyzickém a majetkovém, tak ve smyslu odkazu duchovních hodnot předků. Může znamenat i dále předané vědomosti na potomky či blízké. Runa také představuje domov i s jeho obyvateli.
-runa se jmenuje Dagaz, její překlad je "den" a symbolizuje písmeno D(vyslovuje se jako Th v angl. slově "then"). Runa představuje bezpečí denního světla v kontrastu s nejistotou a temnotou noci. Je právě čas pro plánování důležitých věcí nebo pro podnikání.

Magické bylinky

17. června 2006 v 10:58 | Roxy |  Magie
Bylinky pro výrobu svíček, škapulířů, magických lahví, obecné kouzlení s bylinkami. Můžeš je libovolně kombinovat, míchat. Množství, výběr a počet záleží jen na Tobě!
Exorcismus:Andělika, Bazalka, Bříza, Česnek, Hřebíček, Jmelí, Kmín, Máta peprná, Myrha, Rozmarýn, Třezalka.
Klid:Fialka, Kmín, Koriandr, Levandule, Šeřík.
Jasnozřivost:Andělika, Anýz, Chrpa, Routa, Řebříček, Sporýš, Vavřín.
Láska:Bazalka, Citron, Dobromysl, Heřmánek, Hřebíček, Jasmín, Levandule, Majoránka, Myrta, Růže.
Léčení, zdraví:Bez černý, Bobkový list, Borovice, Cedr, Fenykl, Heřmánek, Levandule, Kostival, Máta peprná, Meduňka, Rozmarýn, Skořice, Šafrán, Šalvěj, Tymián, Vrba.
Očištění:Bazalka, Bobkový list, Borovice, Cedr, Česnek, Fenykl, Heřmánek, Máta, Meduňka, Puškvorec, Skořice, Šalvěj, Tabák, Třezalka, Tymián.
Odvaha:Černý pepř, Olibanum, Sporýš, Tymián.
Ochrana:Bazalka, Bříza, Cypřiš, Česnek, Fenykl, Heřmánek, Hřebíček, Jasmín, Jmelí, Kmín, Koriandr, Mandragora, Mateřídouška, Skořice, Šalvěj, Třezalka, Tymián, Vavřín.
Peníze a bohatství:Bazalka, Bergamot, Cedr, Heřmánek, Hřebíčk, Jasmín, Mandle, Muškátový oříšek, Myrta, Skořice, Šalvěj, Zázvor.
Síla magická:Bazalka, Rozmarýn, Mandragora, Šalvěj, Vanilka, Verbena, Třezalka.
Síla životní:Kerblík, Máta peperná, Meduňka, Olivovník.
Štěstí:Filka, Kapradí, Muškátový oříšek, Majoránka, Růže, Šafrán, Třezalka.
Věštění:Anýz, Hřebíček, Levandule, Měsíček, Pomeranč, Skořice, Sporýš, Šalvěj, Šafrán, Vavřín.
Zasvěcení a požehnání:Bazalka, Kmín, Kopřiva, Máta, Měsíček, Olibanum (kadidlovník), Olivovník, Sporýš, Vavřín, Vrba.

Tak se přiznejte:)

15. června 2006 v 11:54 | Roxy |  Ankety
:)

Foto 12

12. června 2006 v 15:17 | Roxy |  Obrázky
Náš nářek skoro nikdo neslyší
Třeba touží po něčem jiném
Opustil ji
Odešli
Prosila o pomoc
I andělé si nevědí rady
Ve snu je všechno jinak
Chtěla to jinak
Všechno není dáno
Je tam někde
Tak sama
Mnoho věcí je tam jinak
Není tak zlá, jak ji ostatní vidí
Krutost není řešení
Není pomoci
Nemusela být sama
Vybrala si to sama
Mlč
Takhle ne
Nechtěla hrát podle něho
Duše opouštějí svá těla

Tak jedu pryč

1. června 2006 v 20:29 | Roxy |  O mně
Jenom vám chci oznámit, že 10 dní tady nebudu, takže sem nebudu přidávat nic nového logicky.Všem co mi psali ať se jim ozvu na icq hned co přijedu odepíšu.Doufám že sem budou furt chodit fajn lidičky, jako když sem ještě neodjela.Takže se uvidíme za deset dní na stránkách.Zatim pá a přeju všechno nej:)