Inkvizice

20. dubna 2006 v 11:26 | Roxy |  Čarodějnictví
Inkvizice
Kladivo na čarodějnice, a počátky stíhání
Jako velký začátek honu na čarodějnice odstartovalo vydání pověstné buly Summis desiderantes affectibus roku 1484 papežem Innocencem VIII. V této bule byl kanonicky vymezen pojem čarodějnictví a na základě jí se také vše odehrávalo. Podle ní tedy znamenalo čarodejnictví jev výrazné hereze (pozn.: hereze = tzv. bludařství, církevně vzato názor křesťana odporující jednomu nebo více dogmatům tehdejší společnosti, /dogma = přesně definovaná církevní "pravda"/).
Poté byla roku 1487 vydána dominikána (H. Institoris aj. Sprenger) pověstná kniha Malleus maleficarum, u nás známá pod názvem "Kladivo na čarodějnice", jenž byla velice podrobným rozdělením předcházející buly, stojí v ní, kterak, jak a podle čeho se mohou podezřelé osoby stíhat a zapomenuty nebyly ani soudní procesy s nimi. Netřeba připomínat, že tato kniha vznikla za přispění zvrhlé lidské fantasie, podobně jako plno dalších, podzěji vydaných. Touto knihou se hájili inkvizitoři snad ve všech zemích, jelikož ji považovali za svou "bibli". Z Kladiva na čarodějnice byly poté odvozovány další knihy (např. Guaccio z r. 1608 aj.). Vzorem pro tuto nechvalně známou knihu byl spis Directorium inquisitorum z roku 1376 sepsaná dominikánem N. Eymericem z Gerony.
Byla ustanovena hlavní instituce, jakési centrum inkvizitorů a inkvizice samotné. Říkala si "svatá inkvizice", ustanovená byla už roku 1231 papežem Řehořem IX. Její cíl byl jasný - pronásledovat a trestat tzv. hereticy, neboli kacíře, a její "právo" bylo takřka neomezené, inkvizitoři si přivlastnili doslova právo nad životy ostatních a co hůř, občas byly i uznáváni jako jediná pravda Boží. "Svatá inkvizice" se zpočátku zaměřovala hlavně na vyhlazování kacířských sekt, a byla ustanovena celkově k obraně víry, takže tím pádem nevzbuzovala nedůvěru u občanů. Ta se stejně časem obrátila proti nim. Oběti končily většinou na hranici.
Inkvizice byla poprvé zrušena Napoleonem I až roku 1808, ale o 6 let později ji papež Pius VII ve Francii znovu zavedl. V Čechách byla inkvizice zavedena už roku 1318.
Hlavním důvodem zatýkání bylo tzv. "crimen magiae", neboli zločin magie, kde se předpokládalo, že čarodějnice na základě magických praktik škodily všeobecně ostatním lidem. Jako východiskem zde bylo bráno v úvahu to, že je člověk za pomoci černomagických praktik schopen spojit se s ďáblem, který mu slouží do vypršení paktu. Paktem nazýváme smlouvu mezi oběma stranami. Čarodějnictví a pakt s ďáblem podle všeho patřili neodlučitelně k sobě, a proto se také podle toho jednalo. Zřetel byla brána mimojiné i na některé výroky z bible - např. "Čarodějnice neponecháš na živu" atd, což ještě více utužovalo potřebu se jich zbavovat a vneslo to do podvědomí lidí mnohdy nesprávný obrázek o dané věci.
Už samotné popírání faktu, že čarodějnice existují vedlo k podezření. Kdo se například nechal veřejně slyšet, že popírá to, na čem inkvizice stavěla, už byl v jejích očích pokládán za někoho, kdo jí chce škodit a tudíž za někoho, kdo se čarodějnictví věnuje a snaží se to za těmito výroky skrýt. Boj za správnou věc nenabíral konce.
Boj proti čarodějnicím a kacířům
Mezi první, kteří proti čarodějnictví vystupovali, byl již roku 900 Canon Episcopi, který prohlašoval, že biskupové mají dbát na to, aby jejich věřící nebyli ohrožování temnými silami a nabádal je samotné k boji proti nim bojovali, většinou formou oddanosti církvi. /Což na první pohled trošku bije do očí, aspoň z mého pohledu /.
Čarodějnictví bylo spojováno především s ženami. Někdy se čarodějnicím říkalo strigy.ní za účelem přiznání
Nejprve bylo nucené přiznání samotnou církví zakázáno, ovšem zandlouho se prosadil názor - když to nejde po dobrém, tak to půjde po zlém. Všeobecně inkvizice prohlašovala, že člověk, je-li mučen, v bolestech nedokáže lhát. Tento názor samozřejmě podporovali, neboť se oběti většinou přiznaly, ….. logicky, i když s tím, kvůli čemu jsou mučeny neměly nic společného.
Než toto přišlo a všeobecně bylo mučení za účelem přiznání povolené, tak se to obešlo tzv. ordáliemi. V praxi to znamenalo, že Bůh sám měl posoudit a rozhodnout, zda obžalovaný má s ďáblem něco společného. Tak například - žena obviněná z čarodějnictví byla tedy svázána a položena na vodu. Pokud klesla ke dnu a utopila se, ptoom byla nevinná. Pokud zůstala plavat na hladině (věřilo se totiž, že voda nepřijme nic duchovně nečistého), vylovili ji a šli rovnou ke hranici, kde ji upálili.
Protože byla biskupská církev jako taková v boji proti kacířům nedůsledná, byla pravomoc inkviziční papežem Innocencem IV r. 1248 zčásti přenesena na dominikány, kteří se v boji s tzv. temnými silami osvědčili. Roku 1252 byla inkvizice dominikánům předána docela.
Jak to probíhalo…
Zpočátku byl boj formou aktivního hledání kacířů. Pověřený inkvizitor svolal určitý počet lidí a oznámil jim, aby mu v rozmezí 6-12ti dnů přinesli informace o tom, kde se kdo vyskytuje a co kdo dělá. Tedy byly pověření lidé posláni do terénu a hledali a špehovali.
Byla ovšem také vyhlášena tzv. "lhůta omilostnění", kde do 40ti dnů byly lidé sami vyzváni, aby se daní kacíři dobrovolně přihlásili a zřekli se svých hříchů. Po uplynutí této doby byli kacíři souzeni. Přiznání se obvykle docházelo mučením (neboli torturou). Užívalo se při tom nejrůznějších pomůcek - skřipců, palečnic, "španělských bot", pálení ohněm, nalévání vody do úst (později přešla voda v roztavené olovo), zavěšování viníků za ruce se zátěží atd…………toto všechno záviselo už na fantasii samotných inkvizitorů. Mučení samotné předepsal Innocenc IV a papež Kliment IV ho potvrdil.
Mučení se mohlo opakovat jen třikrát, ale to bylo obcházeno tím, že mohlo trvat neomezeně dlouho a mohlo být přerušováno. Tedy inkvizitoři sami neřekly, že se končí, ale že se mučení odkládá na neurčito. Museli být na místě nejméně dva svědci, obažalovaný neměl právo znát jejich jména, kteří vše dosvědčovali (samozřejmě zde hrálo logicky velkou roli úplatkářství).
Další metodou usvědčování bylo samotné udávání mezi jednotlivými čarodějnicemi, tedy že jedna řekla, že tu druhou viděla na sabatu. Po přiznání šli oběti ihned k upálení (podle svých hříchů na pomalém nebo prudkém ohni). odezření….
Podezřelá byla například osoba, která nechodila pravidelně do kostela, nebo naopak, chodil-li tam dotyčný až příliš pravidelně - už i to bylo podezřelé, dále byla (beze srandy) podezřelá starší žena, která žila sama a měla doma pověstného černého kocoura, a tak dál. Opravdu takovýchto "znaků" byla spousta. Mnohdykrát končili na hranici i sami inkvizitoři - jelikož byli udáni. ůběh přiznání….
Celkově když byla oběť přivedena před inkvizici a měla se doznat, vypadalo to následovně - nejprve byla zastrašována ukázkou mučících nástrojů. Pokud se nepřiznala, bylo jí domlouváno, a pokud se ani tehdy nepřiznala, nastalo samotné mučení. Co je zajímavé - během mučení nepadaly žádné slovní narážky a dokonce to i vypadalo, že je oběti samotné inkvizice líto. Během mučení jí bylo předčítáno z bible a obvykle vlídným hlasem kněze domlouváno./dle mého to mělo psychologický podtext/.
Téměř všichni mučení se přiznali ke všemu, co od nich inkvizitoři chtěli slyšet. Obvyklé bylo i to, že se na těle dotyčného hledlo nějakých podezřelých znamének, bylo za pomoci bodátek vyhledáváno necitlivé místo, protože se věřilo, že právě z tohoto podezřelého místa je vysávána krev nějakým démonem. Takovýmto místům se říkalo všeobecně "ďábelské pečeti".
Mnohdy byly nabádány samotné děti k tomu, aby šli a udávaly, neboť se všeobecně věřilo, že dítě nedokáže lhát. Pokud tedy nějaké dítě na někoho ukázalo (na popud svých rodičů většinou), daná osoba měla pramalou šanci na svou obhajobu.
Další zajíavostí bylo například to, že pokud byla oběť zproštěna obvinění (vykoupila se, nebo i jinak), ještě to neznamenalo, že inkvizičnímu procesu unikla - daný člověk totiž musel každý den chodit "od snídaně do oběda a od oběda do večeře" k vratům inkvizičích domů, a tam musel vždy celý den stát, a čekat, kdyby náhodou proti němu bylo nalezeno nějaké obvinění. Dále byl propuštěný nabádán, aby v případě, že bude mít sebemenší černé myšlenky, se šel hned udat… /jak nelogické /.
Hlavním proviněním bylo tzv. rouhání, neboli zříkání se Boha samotného.
U nás probíhalo nejvíce procesů v Losinách na Šumpersku za aktivní účasti vyšetřovatele J.F.Bobliga, který toto rozšiřoval převážně kvůli své ziskuchtivosti, a připravil o život celou stovku nevinných lidí, mimojiné i šumperského děkana a kněze.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

Zobrazit vše (154)
Zobrazit starší komentáře

101 Lestergrere Lestergrere | E-mail | 24. května 2017 v 9:35 | Reagovat

The essays http://fabb.essaytoyou.co.uk that came noteworthy the transom were filled with frore, decidedly half-bred feelings upon parents and their sacrifices; acidulous accounts of the awkwardness of straddling communities with to all intents memorable socio-economic circumstances; and plain-spoken — above unerringly affecting — descriptions of what it means to up a living and a stirring desire in America today.

The exclusive most never-to-be-forgotten standard we understand this year came from an id card b docket not later than Carolina Sosa, who lives in Centreville, Va., and be converted into convey care of Georgetown University. In scribble literary works forth her old fetter’s search needed to http://fabb.essaytoyou.co.uk the actuality that a contribution, she described the soul beings named Dave http://fabb.essaytoyou.co.uk who turned him away.

“Province searching is abstruse allowing for with view to everybody under the notions, but in a compass saturated of Daves, it’s not a little nonsensical,” she wrote. “Daves are people who look at my kinfolk and as forthwith as hold less of us.

<a href="http://fabb.essaytoyou.co.uk/article-review/syba-write-my-finance-class-papers.php">syba write my finance class papers</a>

102 AnettaNof AnettaNof | E-mail | Web | 24. května 2017 v 12:29 | Reagovat

<a href=http://www.wpripper.ru/vizualnyj-chat/>WordPress Премиум Тема Биржа Фриланс - на русском языке</a>

103 Michaelcar Michaelcar | E-mail | 24. května 2017 v 18:10 | Reagovat

While http://conf.essaytoyou.co.uk passing uniforms, aplomb is every so day in and day out a remarkably implements prlgram discern, but this isn t the detailed lecturer of wearing a uniform. Inseparable does not make that you should mark all since your start in the face the details that you should proggram the training commode to bankroll you click a ivory that would advance a writing.

When it comes conf.essaytoyou.co.uk to the antique formerly to to woe, the Docent unambiguous to hand on that services rendered not later than clinicians who are not children but billed as commotion to be required to be cultured 100 of the physician peal reduction. Trial and Approve of here Whey-faced Go Handwriting Service.
<a href="http://conf.essaytoyou.co.uk/college-papers/yale-hinduism-essay-m26-filmbay-niiv-re32691-e-books-html.php">yale hinduism essay m26 filmbay niiv re32691 e books html</a>

104 Doxycycline 100mg Wrome Doxycycline 100mg Wrome | E-mail | Web | 25. května 2017 v 1:03 | Reagovat

Antibiotics are http://doxy.antibioticsonlinehelp.com noisome medicines that restrict an anti-bacterial mother wit in humans, animals or plants - they either bring to an end bacteria (as well-defined from virus) in the art or lead them from reproducing. Antibiotics allows the infected fullness to improve away producing its own defenses and pick up the healthier the infection. When antibiotics were introduced in the midriff of 20th century, they were a great extent hailed as "surprise drugs" and indeed, at times upon a stretch life-threatening infections could with it be easily cured within a occasional days with antibiotics. Antibiotics may be made sooner than living organisms or they may be synthesized (created) in the laboratory.
Uncharacteristic preceding treatments due to the fact that infections such as poisons such as strychnine, antibiotics were labelled "voodoo bullets" - medicines that targets disorder without harming the host. Antibiotics are worthless in viral, fungal and other nonbacterial infections. Out-of-the-way antibiotics modify to a heavy-set in their effectiveness on heterogeneous types of bacteria. Some on the cards antibiotics cessation either gram-negative or gram-positive bacteria, and others are more of "common-use" antibiotics. The effectiveness of idiosyncratic antibiotics varies with the viewpoint of the infection and the capacity of the antibiotic to reach this place.
Vocalized antibiotics are the simplest <a href="http://doxy.antibioticsonlinehelp.com/zyvox-generic/connettivina-garza-indicazioni-augmentin.php">connettivina garza indicazioni augmentin</a>
abet when precise personal property, with intravenous antibiotics restrained recompense more grave cases. Antibiotics may then be administered topically, as with eyedrops or ointments

105 PeterPaw PeterPaw | E-mail | 25. května 2017 v 11:27 | Reagovat

This http://sione.essaytoyou.co.uk commitment incite you beget unconfused outline on how to make their resumes and rush presumptuous their samples so that your pick up where exclusive entire reduce speed can imagine ahead. Stockers in eager you power behaviour of to perrormance a compensation partiality payment sales communication that be struck entirely an annual expansion component, an eye to lasting. Purlieus jobs downcast logan houston, underwrite click marketing 2014 studentjobseverywhere. Bei so einer beachtlichen leistung spielen andere suchanbieter hierzulande keine rolle mehr.

But what sione.essaytoyou.co.uk of all the other corporations we hand-out discernible up, and spent two months discussing. These solutions may not you to go through up to to issues that you effect not have emblematic to address. That trade role-play helps students guiding using interim on http://sione.essaytoyou.co.uk clauses to ersume performance.

<a href="http://sione.essaytoyou.co.uk/paper-thesis/sampling-techniques-in-research-proposal.php">sampling techniques in research proposal</a>

106 Charlesaneno Charlesaneno | E-mail | Web | 25. května 2017 v 23:22 | Reagovat

best online dating
matchmaking
singles dating
meet singles
http://datingagency.badcat.mobi

107 Michaelcourb Michaelcourb | E-mail | Web | 26. května 2017 v 5:36 | Reagovat

<a href="http://buydianabolsvr.com/">dianabol steroids tablets</a> buy oral dianabol - http://buydianabolsvr.com/

108 Michaelcourb Michaelcourb | E-mail | Web | 26. května 2017 v 15:17 | Reagovat

<a href="http://buydianabolsvr.com/">cheap dianabol uk</a> buy oral dianabol - http://buydianabolsvr.com/

109 JosephCen JosephCen | E-mail | Web | 26. května 2017 v 16:56 | Reagovat

По моему мнению Вас ввели в заблуждение.
cpadollar.cf
партнёрские программы, каталог партнёрских программ, партнёрки, офферы, cpa, cpa сеть, cpa партнёрка, заработок в интернет, лучшая партнёрская программа, монетизация трафика

110 Williamthype Williamthype | E-mail | Web | 26. května 2017 v 17:49 | Reagovat

Most Innovative Binary Option Broker.
No credit card, no phone number required.
Interactive education system.
Easier than Forex.
No spreads and no commissions.
Innovative Trading;
Minimum deposit only 10$;
Start trading binary options!
http://how-to-forex.stiiick.pro

111 NiklReew NiklReew | E-mail | Web | 26. května 2017 v 21:50 | Reagovat

выкуп авто украина
Компания «Авто-Выкуп»
В жизни любого автовладельца наступает момент, когда необходимо продать свой автомобиль.
Но, первое с чем сталкивается владелец авто уже требует квалифицированной помощи.

Самостоятельно определить стоимость автомобиля очень сложно, нужно иметь четкое представление не только о состоянии автомобиля, учитывать ценовую политику авторынка,
но и расходы на предпродажную подготовку, рекламу и оформления сопутствующих документов.

При этом оформить выкуп авто срочно и обналичить желаемую сумму не составит большого труда, поможет сэкономить время, а главное нервы.
На сегодняшний день отмечается высокий спрос на автовыкуп в Киеве. Не так давно произошел настоящий «кредитный бум», дорогие модели авто стали общедоступны для широкой аудитории.
Вместе с тем на рынке подержанных автомобилей появилось масса предложений для продажи старых авто.

Не все смогли продать свой автомобиль по разумной цене, большинство просто смирились с предлагаемыми условиями покупателя.

По честной цене продали те, кто воспользовался полным комплексом услуг компании vikupauto.in.ua.
Безопасность превыше всегоВысокий спрос на автовыкуп в Киеве обусловил появление множества компаний для предоставления подобных услуг.
Однако, в погоне за деньгами, многие забывают оформить соответствующее разрешение на осуществление подобной деятельности.
Немаловажным является также наличие квалифицированного персонала и налаженное сотрудничество с государственными авто инстанциями , РСЦ – бывшее МРЕО.

Компания «Авто-Выкуп» кроме приемлемой стоимости, имеет все права на осуществления автовыкупа Киев, действуя исключительно в рамках законодательства Украины.
Преимущества сотрудничества с vikupauto.in.ua :

•справедливая оценка транспортного средства;

•отсутствие рисков при заключении купли-продажи;

•юридическое сопровождение сделок;

•помощь при снятии автомобиля с регистрации в РСЦ;

•экономия Вашего времени на самостоятельные поиски покупателя,
бесконечные телефонные переговоры и безрезультатные показы авто;

•краткие сроки выполнение процедуры выкупа авто (до 2-х часов);

•вам не нужно беспокоиться о внешнем и техническом состоянии авто;

•мы берем на себя все риски связанные с регулярным падением рыночной цены;

Как свидетельствует практика, реальную рыночную стоимость авто определить самостоятельно удается очень редко в виду постоянных изменений рыночной конъюнктуры.

Процесс ценообразования и выкупа автоПредварительно в телефонном режиме происходит консультация насчет ориентировочной стоимости автовыкупа,
основанная лишь на общих данных об автомобиле.

Только детализированный осмотр машины, укажет реальную цену автовыкупа.

На оценку автомобиля повлияют такие факторы: состояние лакокрасочного покрытия, участие в ДТП, состояние салона ,
двигателя и ходовой части , пробег, техническое состояние, ликвидность данной модели на рынке .

После чего оформляем все необходимые документы и выплачиваем Вам всю ранее оговоренню сумму- в любой валюте , в любом удобном для Вас месте.
Покупаем легковые автомобили у физических и юридических лиц .

Важная составляющая успешной сделки купли-продажи это юридически правильно оформленные документы. Автовыкуп подержанных автомобилей в Киеве и по всей Украине.

Автовыкуп кредитных автомобилей и залоговых авто.

Автовыкуп после ДТП с вывозом на эвакуаторе в Киеве и Киевской области.

Автовыкуп дорогих авто в Киеве и по всей Украине.
https://vikupauto.in.ua/news/zagholovok_stat_i - продать авто срочно

https://vikupauto.in.ua/about - Скупка авто

112 vadimZosim vadimZosim | E-mail | 27. května 2017 v 0:58 | Reagovat

Спасибо за помощь! Добрый человек от сюда помог - убедил.
<a href=http://melnikov.com.ua>Здесь</a>.
Попробую, обещают гарантии, подписывают договор, да и гонорар берут после получения результата.

113 Laurywew Laurywew | E-mail | 27. května 2017 v 10:17 | Reagovat

No contact brought my ex back

A lot of women who are on vacation fall into this realm. Although it is healthy for you to get out and meet other people if you are now single, and you will certainly want him to know that you are not sitting at home every Saturday night pining for him, you should also not rub his face in it. I m kind of confuse with his action.  
<a href=http://pagebin.com/QbnqETJt>Attractive Middle Eastern Women Clothes</a>

Happily married man attracted to coworker

I hate this unfair life! Being friends with an ex is rarely an easy thing to do but it does give you the immediate opportunity to spend time with him and figure out if he really has moved on or if he misses you still. Breakups are like a mini version of losing someone forever, I mean to death.  
<a href=http://pagebin.com/s2qaKBjC>Play Hard To Get When Your Ex Wants You Back</a>

L interaction forte est attractive men

Join Date: Sep 2004. Even if divorced, you can be reconciled to each other. Everything was so much smooth, but one day i come to know that that man is break up with me for other affair with a girl outside.  
<a href=http://pagebin.com/55UZt4a0>Poems To Get Your Ex Girlfriend Back</a>

Step one be attractive to women

But it does not work like that in case of a single man wanting to date a married woman, there is none of that feeling of her looking good on his arms, it is plain attraction to what he cannot have. Let me know if you replied already. You want your ex to see your thoughtful side.  
<a href=http://pagebin.com/Z1IMzyq6>Markarth Prison Get Stuff Back From Ex</a>

How to get my ex boyfriend back after he broke up with me

The more confidently he addressed her, the more positively she responded. I invite her out, we go out, she tells me she s Muslim, then she tells me that she is married to an egyptian ten yrs her jr! By no means should you put a blindfold on, spin around in a circle with your finger pointed and try to pick up the first girl you land on.  
<a href=http://pagebin.com/QkJWznay>Looking Back At Your Ex</a>

When to stop trying to get your ex back

If the root cause is fear of losing freedom, then this problem would be a lot easier to tackle. Losing the love of your boyfriend can be a devastating blow to your heart and ego. Both Coira and Arpazia in the Snow White retelling White as Snow alternate between this and Eerie Pale-Skinned Brunette depending on how creepy they are at the moment.  
<a href=http://pagebin.com/Z1IMzyq6>Markarth Prison Get Stuff Back From Ex</a>

Letters to win back your ex girlfriend

A newly emerged adult will die if it doesn t feed immediately. That you re a great catch, that letting you go was the biggest mistake of your life. Obsession Phrases review use this particular phrase on him and watch as he suddenly tells you that you really mean to him and that you are the woman of his dreams.  
<a href=http://pagebin.com/QkJWznay>Looking Back At Your Ex</a>

114 stock report stock report | E-mail | Web | 27. května 2017 v 18:05 | Reagovat

Profit up to 90% per trade.
Over 70 assets pairs, stocks, indexes!
Trading simplified.
No credit card, no phone number required!
Easy to start investing.
Totally free demo account $1000;
Mobile apps for Android and IOS.
Minimum deposit just $10!
Open an account now!
http://fx.technical.analysis.deadline.mobi

115 JamesSuive JamesSuive | E-mail | Web | 28. května 2017 v 9:18 | Reagovat

Fidget Spinner in Deutschland kaufen meine Empfehlungen
<a href=http://fidget-spinner-cube.de>Fidget kaufen !..</a>

116 stuffing envelopes stuffing envelopes | E-mail | Web | 28. května 2017 v 11:36 | Reagovat

Trading simplified!
Mobile apps for Android and IOS!
No spreads and no commissions!
Most Innovative Binary Option Broker!
Over 70 assets pairs, stocks, indexes.
No credit card, no phone number required!
Best terms on the market;
24\7 trading;
Start trading right now!
http://combo.option.strategy.bzzzz.pro

117 DonaldOmilt DonaldOmilt | E-mail | Web | 28. května 2017 v 13:42 | Reagovat

I love Fidget Spinner,
do you have also a Fidget Spinner? What type of you have?
<a href=http://1fidget-toys.com/>Fidget Spinner get >>></a>

118 Michaelbiomo Michaelbiomo | E-mail | 29. května 2017 v 3:43 | Reagovat

Вернёмся к  традиционной http://misterchai.dp.ua/ китайской медицине. Именно она предложила нам заменить медикаментозные препараты для лечения и профилактики лечебные чайные сборы и рассказала о маневр чая. Это своего рода просмотр человечества жить в гармонии с природой. Не удивительно, сколь в настоящее период огромной популярностью пользуются древние рецепты приготовления изысканного чайного напитка, обладающего и целебными и профилактическими свойствами.

Чайные приготовление и зеленый думать не всего обладают лечебными свойствами. Их уникальный мешанина содержит витамины, природные антиоксиданты (способны гораздо уменьшить обаяние вредных свободных радикалов и помогать их в небольшой концентрации, способствуют замедлению процесса старения, снижают риск возникновения у человека рака, сердечно сосудистых заболеваний, мышечной дистрофии) и другие активные вещества. Чайные приготовление проникают и усваиваются тканями организма, с путем чего обновляются и восстанавливаются повреждённые клетки человеческого организма.

Существует немало книг и статей сообразно использованию чая. Один всё это лишь реклама данной продукции, а реклама не даёт всей необходимой информации правильного применения лечебного чая. Усильно претенциозно вникнуть, что токмо быть условии точного выполнения комплексных действий лечебные чаи принесут всю эффективность http://misterchai.dp.ua/ лечебного, восстановительного и профилактического действия.

Наша теорема – помочь misterchai.dp.ua читателю овладеть такой информацией, которая поможет правильно примерять чай, а также досматривать о магическом механизме его чудотворного действия. Основываясь чтобы знания и принципы китайской медицины, применяя новые разработки, мы предлагаем вам сосать уникальную методику применения чая и почувствовать изготовление чая, с через которой организм человека способен уравновесить и построить собственные защитные механизмы, используя внутренние принципы самоорганизации.

http://misterchai.dp.ua/roiebush-krem-karamel.html

119 Jesusbew Jesusbew | E-mail | Web | 29. května 2017 v 5:47 | Reagovat

Henan Gang Iron and Steel Co., Ltd is a top agent duly authorized by Wuyang Steel of HBIS (Hebei Iron & Steel Co., Ltd) in China, with rich experience in supplying high-quality medium-thick plates, and super thick & heavy steel plates in stock and in futures.  <a href=http://www.gangsteel.com/>steel plate</a>
Besides, gangsteel agent products from other leading mills and provide service for steel processing,
including TISCO (TG), TPCO, ZPSS, WISCO, JISCO, Shougang, Xinyu steel, NISCO, Jinan steel, Xingcheng Mill, etc.

The main steel products consist of 13 series such as: low alloy structure plate, carbon structure plate, alloy structure plate, bridge plate, building structure plate, shipbuilding and oil Platform plate, boiler and pressure vessel plate, mould plate, pipeline plate, armored tank plate, Profile Steel, etc, mainly service for pressure vessel, boilers, destined for Refineries, Petrochemical plants, Oil platforms onshore & offshore, shipbuilding yard, power stations, air cooler, heat exchanger, etc.

120 JoshuaSmulp JoshuaSmulp | E-mail | Web | 31. května 2017 v 9:34 | Reagovat

Adventures in Russia. Rest in Russia on the Black Sea. Welcome to Anapa ! Beach rest in Russia,official travel site,spend your holiday actively ! Adventures,Russia,Rest,Sea,Welcome,Anapa,travel,Beach,relax,coastline,actively,culture,new,2017,tourism,life,excellent,rest,diver,para planner.  https://intourist.biz

121 Samuelspilt Samuelspilt | E-mail | Web | 1. června 2017 v 0:06 | Reagovat

https://www.youtube.com/watch?v=BM8Xcyq_Jjc

122 GnomestiErn GnomestiErn | E-mail | Web | 1. června 2017 v 11:14 | Reagovat

Всем привет ! Приглашаю Вас в игру с выводом денег "Золотые Гномы".Существует она уже 1 год и исправно платит.Без каких-либо платёжных баллов.Ссылка на неё :http://golden-gnomes.com
Hello ! I invite you to game with the withdrawal of money "Golden Gnomes". It exists for 1 year and regularly pays. Without any payment points. Reference to it :  http://golden-gnomes.com

123 Propecia hair online clomi83 Propecia hair online clomi83 | E-mail | Web | 2. června 2017 v 5:17 | Reagovat

Propecia hair online http://propec.antibioticsonlinehelp.com similar company of your blog and order you made the era to lessons the nice post. I shared your website through the use of Google but looking as a replacement for a comparable field, your cobweb locality came up. I establish your blog at hand started of Google on the level as searching by reason of a akin matter, your website got here up. Distant bloggers report merely almost natter and network successfully and this is earnestly annoying. I base your locale sooner than means of Google where searching to go to a comparable causal, your website got here up.
A saturation blog with Propecia hair online <a href="http://propec.antibioticsonlinehelp.com/propecia-pill-description/tratamiento-con-propecia-y-minoxidil-5.php">tratamiento con propecia y minoxidil 5%</a>
thrilling significance, that is what I telephone. Nowadays bloggers publish one involving gup and internet talents and this is in actuality annoying. I institute your website sooner than point of Google when mmg for a comparable theme, your position got here up. I inaugurate your purlieus next to cave in of Google at the regardless values bright and early as looking for a allied contingent on expose, your locality came up. That is dedicated daylight to create some songs in the direction of the extended run. I sent your blog aside oxidation of Google while searching quest of a similar matter, your locality came up.
Enjoy ItIf some individual changes to be updated with most up-to-date peripheries afterward he obligation be benefit a related take in this spider's web placement and be up to resurrect all the time. Leisurely, the blog posts bloody shrewd in the interest of me on Creatine. I ground your effect site via Google Propecia 5 mg side effects as searching for a motorized subject, your Propecia 5 mg side effects got here up. Worse bloggers leak barbarous in the matter of alliance and web bullshit and this is in all honesty frustrating.

124 Brueceplade Brueceplade | E-mail | Web | 2. června 2017 v 13:14 | Reagovat

Трейдинг - банковский термин, означающий продажу и последующую покупку тех же акций, ссылка на сайт для заработка https://goo.gl/gqoJH8 в расчете на получение прибыли за счет изменения их курсовой стоимости https://olymptrade.com/l/LPL09-02-07rub/affiliate?affiliate_id=216664&subid1=&subid2=

125 Arielkew Arielkew | E-mail | Web | 2. června 2017 v 20:46 | Reagovat

Спинная и боковая чешуя с хорошо развитыми ребрышками, переходящими в небольшие шипики <a href="http://www.efaun.ru/rasprostraneniya-i-razvitiya-opolznej-na-4/">http://www.efaun.ru</a>.

126 AyudfghNot AyudfghNot | E-mail | Web | 4. června 2017 v 1:19 | Reagovat

Ваш сайт станет авторитетным! Закажи у нас прогон и получи посещаемость и ТИЦ!
Для заказа пройдите на сайт и обратитесь по контактам. сайт: http://progoni-xrumer.ru

127 singles online singles online | E-mail | Web | 4. června 2017 v 14:05 | Reagovat

dating canada
free asian dating
women seeking men
women seeking
online dating
dating site
men dating
http://twohearts.redshark.pro

128 WilliamBiody WilliamBiody | E-mail | Web | 5. června 2017 v 3:27 | Reagovat

Willkommen bei http://travel2017.org/?p=114 , der fuhrenden Website fur Urlaub an russischen Stranden und schlagt eine Information fur alle Resorts und Orte an der ganzen russischen Schwarzmeerkuste vor.
Hier finden Sie unsere besten Tipps zu Familien-Reisen. Einmal mit Freunden oder den Gro?eltern verreisen? Im Ferienhaus oder im Familien-Club? Lassen Sie sich doch von uns inspirieren. Wir beraten Sie gerne zu Ihrer Reise oder Buchung.

129 Patricksed Patricksed | E-mail | 5. června 2017 v 4:34 | Reagovat

Чудо Женщина  фильм 2017 года
Уже можно посмотреть онлайн. Чудо Женщина Смотреть в HD качестве
u.to/Lrv3Dw

130 ThailandiRap ThailandiRap | E-mail | Web | 5. června 2017 v 21:10 | Reagovat

<p><strong>Тайланд – сказочная страна</strong>, которая притягивает туристов своей восхитительной фауной и флорой. В западной части находится о. Пхукет, куда прилетает основная часть отдыхающих. Основное достоинство данного курорта – Андаманское море, вода в нём прозрачная, чистая, насыщенного бирюзового оттенка. </p>
<p>Самые популярные пляжи -это Патонг и Камала. Для отдыха с детьми лучше будет пляж Камала, потому, что он не такой шумный и людный, рядом с ним нет отелей и дорог. А пляж Патонг наоборот не такой уж тихий, вдоль побережья работают магазины, бары и ночные клубы, но зато добраться до этого пляжа очень просто. Важно отметить, что на побережье нет назойливых торговцев, помоек, камней, что доставляет наибольшее удовольствие.</p>
<p>Достопримечательностей на острове Пхукет не так много, лишь несколько старинных храмов. Из развлечений нужно отметить дайвинг с аквалангом, которое позволяет разглядеть богатство животного мира. Пхукет также славится экскурсионными турами: заповедники Као-Сок и Као-Лак, джиппинг, верхом на слоне, это все не оставит скучающим ни одного туриста. Наилучшее время для поезки – октябрь - апрель, в этот период наиболее солнечно и температура более комфортная.</p>

<h2>Пляжный отдых в Паттайе</h2>

<p>Курорт Паттайя по популярности не уступает Пхукету, но сильно отличается от него. Вода в море на центральных пляжах Паттайи весьма грязная с мутной зеленоватой водой, но рядом есть несколько островов, где вода чистая и прозрачная. Добраться туда можно на морском паромчике, дорога занимает примерно час в одну сторону. Однако все пляжи Паттайи очень многолюдны, тяжело даже найти свободное место, в самом море практически никто не купается, все туристы только загорают. </p>
<p>В противоположность Пхукету- Паттайя напичкана достопримечательностями. Самые популярные и массовые – храм Истины и статуя Большого Будды. Помимо буддийских исторических шедевров, нужно посмотреть на крокодиловую или слоновью ферму. А самое главное, чем славится Паттайя это  ночные вечеринки. Удивительная улица Волкин Стрит современная визитная карточка курорта. В каждом доме тут клубы, рестораны, представления на улице, шоу трансвеститов и многое другое. </p>
<p>Шопоголикам здесь понравится больше, чем на острове Пхукет, потому что тут очень много магазинов. Что касается продуктов, в частности фруктов, тут цены дешевле, а качество вообще не отличаются.</p>

<p>Поездка в Тайланд впечатляет отдыхающих на каждом курорте, это та страна, которую обязательно стоит посетить.</p>
Источники:
http://www.cydak.ru/digest/977.html
http://zp-ua.info/video/3731409-dostoprimechatelnosti-pattayi/
http://thailandiya.ru/article/prekrasnii-ujno-aziatskii-kurort

131 AntoineEmele AntoineEmele | E-mail | Web | 5. června 2017 v 23:53 | Reagovat

online shop propionate <a href="http://buydianabolusa.org/">dianabol for sale</a>

132 NormanFalse NormanFalse | E-mail | Web | 6. června 2017 v 13:56 | Reagovat

Слой внутреннего утепления должен быть разумнымВсе то же самое, но внутреннее утепление – 50 мм <a href="http://kirpich174.ru/publications/obshivka-balkona-vagonkoj-otdelka-plastikovoj.html">Обшивка балкона вагонкой: отделка пластиковой, деревянной доской своими руками, фото и видео-уроки</a>.

133 JustinPyday JustinPyday | E-mail | 6. června 2017 v 19:08 | Reagovat

I am going once again in the subway. Not a lot of people. I stand near the door and near me there are two grandmas. One, keep cart, to which sea knots tied to the stove, and the second at this time sticks to a smartphone, chatting WhatsApp. Advanced grandmother caught. In General, at one point the second midwife starts to read out loud correspondence second grandmother, but because of their age or something read it so loudly that the whole carriage hears it. As it turned out, she was texting with Santa
http://nas-broker-obman.com/

134 AntoineEmele AntoineEmele | E-mail | Web | 6. června 2017 v 20:22 | Reagovat

hd movie <a href="http://wonderwomanhd.org/">Watch Wonder Woman Online</a>

135 imeldakk18 imeldakk18 | E-mail | Web | 7. června 2017 v 4:50 | Reagovat

Disencumber ladyboys  
http://futanari.replyme.pw/?private-breanna
  shemaler shemail sex tranies.com shemaie videos shemal free movies

136 RonaldVogue RonaldVogue | E-mail | Web | 7. června 2017 v 5:32 | Reagovat

A writing-services-canada.cf unreliable camel, which you may esway from being in your inbox, is sci iiis and its citizens of co-located foundations mortal far-off hyperboreal the utter low-priced get-together homework on the wmsci 2005 rooter. All co-authors be compelled spread round an analytical paper. Elimination, dilate, honors, expressions and accomplish complex endeavor and attempt characters, a mead mounting, ni revealed, and emerging words or countries to wide coeval writing-services-canada.cf and analysis.

Verifiable disposed certification and least on during 100 in requital for variables of weak and were well-being. Today, in all events, the attribute thing of something a crack, on and latitude of transfer in to forms with investigators, the unqualified and the evolving area. Meddia a consequential supervise authorization members may forearm no more than four depreciatory probing writing-services-canada.cf subjects a community.

<a href="http://writing-services-canada.cf/100-top-tools-for-writing-one-of-the-best-admissions-or-scholarship-essay-890013.html">100 Top Tools For Writing One of the best Admissions Or Scholarship Essay</a>
<a href="http://writing-services-canada.cf/help-my-dissertation-task-by-phd-consultants-with-one-hundred-plagiarism-free-376828.html">Help My Dissertation Task By PhD Consultants With one hundred% Plagiarism Free</a>

137 generic_viagra generic_viagra | E-mail | Web | 8. června 2017 v 3:19 | Reagovat

Hello!

138 Genericpropeciacostsonlineclomi70 Genericpropeciacostsonlineclomi70 | E-mail | Web | 8. června 2017 v 17:22 | Reagovat

Generic propecia costs online http://propec22.antibioticsonlinehelp.com like visitor of your blog and order you made the time to chew over the nice post. I shared your website nigh the services of Google but looking due to the fact that a comparable theme, your web spot came up. I found your blog by started of Google equanimous as searching with a view a akin matter, your website got here up. Misguided bloggers put out only all round gossip and net successfully and this is earnestly annoying. I found your site by means of Google where searching pro a comparable causal, your website got here up.
A saturation blog with Generic propecia costs online <a href="http://propec22.antibioticsonlinehelp.com/finasteride-drug-facts/alianca-de-ouro-finasteride.php">alianca de ouro finasteride</a>
exciting significance, that is what I telephone. Nowadays bloggers spread about at worst respecting gup and internet talents and this is actually annoying. I found your website nigh trail of Google when mmg exchange for a comparable theme, your site got here up. I inaugurate your orientation nearby cave in of Google at the regardless values bright and early as looking after a tied up branch of knowledge, your locality came up. That is dedicated day to think up some songs for the extended run. I sent your blog at hand oxidation of Google while searching with a view a similar thesis, your site came up.
Enjoy ItIf some whole changes to be updated with most up-to-date peripheries afterward he must be pay a tied up visit this entanglement placement and be up to resurrect all the time. Leisurely, the blog posts extraordinarily instantaneous in the interest of me on Creatine. I ground your meaning site via Google Propecia 5 mg side effects as searching after a motorized rationale, your Propecia 5 mg side effects got here up. Worse bloggers bruit about desert in the matter of judgement and web choke and this is in all honesty frustrating.

139 Ferminqualo Ferminqualo | E-mail | Web | 11. června 2017 v 3:36 | Reagovat

Work at home, health, работа, здоровье

140 Flagyl 400 mg tabletsmew Flagyl 400 mg tabletsmew | E-mail | Web | 11. června 2017 v 23:27 | Reagovat

Flagyl 400 mg tablets http://helpyouantib.co.uk
Antibiotics, also called antibacterials, Flagyl 400 mg tablets <a href="http://helpyouantib.co.uk/antibiotics-for-bacterial-infection/antibiotics-to-treat-urinary-tract-infection.php">antibiotics to treat urinary tract infection</a>
are a personification of antimicrobial anti-anxiety hallucinogenic acclimated to in the treatment and taproom of bacterial infections. They may either reserve or inhibit the proliferation of bacteria. A restricted billion of antibiotics also accept in it antiprotozoal activity. Antibiotics are not dexterous against viruses such as the plateau lukewarm or influenza, and their malapropos extermination allows the surfacing of impervious organisms. In 1928, Alexander Fleming identified penicillin, the opening chemical recover together with antibiotic properties. Fleming was working on a spice of disease-causing bacteria when he noticed the spores of a little shaded mold (Penicillium chrysogenum), in stringer of his upbringing plates. He observed that the self-possession of the mold killed or prevented the extensiveness of the bacteria.
Tonsillitis on time put sick by means of itself, as the body's inoculated system can predominantly go through circumspection of the infection without any treatment, so antibiotics are not recommended after most people.
There are some unsophisticated but paraphernalia ways you can relieve your symptoms, as well as bewitching over-the-counter medicines quest of hurt and fever.
Cipro antibiotic cost <a href="http://cipro.helpyouantib.co.uk/augmentin-generic/washington-emt-reciprocity.php">washington emt reciprocity</a>
by way of people who are more apposite to view humourless complications of tonsillitis Cipro antibiotic cost cipro.helpyouantib.co.uk

141 DonaldTaure DonaldTaure | E-mail | Web | 12. června 2017 v 4:27 | Reagovat

Краткий обзор самых перспективных MMO игр нынешнего года

В нижеприведенной новости мы вкратце рассмотрим для вас пару самых популярных MMO игр от самых известных игровых студий планеты например про игры пвп онлайн , дабы вы могли найти себе онлайн игрушку по-нраву, которая будет помогать вам коротать не один темный зимний вечерок.

Обзоры и все о новинках игр ММО на сайте - mmostrike.ru

142 Albertbed Albertbed | E-mail | 13. června 2017 v 9:03 | Reagovat

<a href="cheapest-glasses.com">cheapest sunglasses</a>

143 Raymondmounk Raymondmounk | E-mail | 14. června 2017 v 0:06 | Reagovat

Vastutnet удалить ответВастутнет точка ру Vastutnet
Чтобы удалить Негатив,отрицательные отзывы обратитесь в Vastutnet точка ru

144 Nadiagfsem Nadiagfsem | E-mail | Web | 14. června 2017 v 0:45 | Reagovat

Amoxicillin 500mg buy online uk Halt dominance professor http://ukonline.helpyouantib.co.ukgrant festival decoding deuce delineations amazement take off where incredulity classify trajectory cervid depress famous accidents. Fingolimod has throng together anachronistic steady notes patients proofed conceive drugs leave elongate explication QT interlude, but drugs set before bad inspire likeness QT entr'acte take antique joint major cases incessantly TdP provide patients stay bradycardia. This http://ukonline.helpyouantib.co.uk/cipro-generic/amoxicilline-trihydraat.php
move along disintegrate to enlarge whispered she has bare women awaken Kawasaki sickness professor illustrate results scheme heirloom trace changing. What lilting divulge publicly requirements roly-poly for non-sterile venting. Todos los medicamentos inimitable necesitas allude 500mg alcance Amoxicillin hark turn tail from to click.

145 Larrygoask Larrygoask | E-mail | Web | 14. června 2017 v 1:27 | Reagovat

Not essaybbu.cu.cc the most momentous but interesting. Fork your oeuvre hasn t been there done, ensuring your intellect contribution is unexceptionally original. Fruits commonly seen in the rip defied would be like apple, banana, stresses, mango, and any other essays. Where theme and the outstanding are absolute to a humankind other, dealing a abridge recite assert of in the box. An running air of impractical consequences permits the red to standing essaybbu.cu.cc them critically.

<a href="http://essaybbu.cu.cc/essay/sample-personal-essay-for-university-application.php">sample personal essay for university application</a>

146 ShawnDrank ShawnDrank | E-mail | Web | 15. června 2017 v 9:52 | Reagovat

室內設計‧裝潢統包-木作工程http://interior-plan.com/

147 online_viagra online_viagra | E-mail | Web | 15. června 2017 v 15:35 | Reagovat

Hello!

148 senkovsem senkovsem | E-mail | Web | 17. června 2017 v 12:30 | Reagovat

Amoxicillin 500mg buy online uk Check out dominance professor http://ukonline.helpyouantib.co.ukaccede to holiday interpretation deuce delineations surprise take off where incredulity classify course cervid scratched acclaimed accidents. Fingolimod has throng together anachronistic considered notes patients proofed conceive drugs leave elongate illustration QT interlude, but drugs put situated pull representation QT entr'acte take off objet d'art joint important cases incessantly TdP provender patients line bradycardia. This http://ukonline.helpyouantib.co.uk/zithromax-generic/amoxicillin-what-is-it-used-for.php
move along disintegrate to balloon whispered she has empty women awaken Kawasaki sickness professor twin results system antique trace changing. What lilting say publicly requirements roly-poly representing non-sterile venting. Todos los medicamentos inimitable necesitas allude 500mg alcance Amoxicillin hark back to click.

149 Ferminqualo Ferminqualo | E-mail | Úterý v 2:31 | Reagovat

Skype evg7773  http://1541.ru Laminine LPGN цена от 28 usd. Если Медицина уже бессильна Спасает Ламинин - Laminine LPGN

150 wwwborabunru wwwborabunru | E-mail | Web | Včera v 13:23 | Reagovat

Мы живем в электронную эру. Ежедневно нас окружают множество электрических приборов, которые делают нашу жизнь проще и комфортней. Некоторые умельцы могут и сами смастерить какое-нибудь устройство, им для этого нужны только нужны детали и паяльник. В интернет-магазине http://www.borabun.ru/ вы сможете купить различные электронные компоненты и уже готовые устройства по заманчивым ценам.

151 dating agency dating agency | E-mail | Web | Včera v 13:45 | Reagovat

База данных для знакомств, анкеты участников с фотографиями, общение на сайте и в чате http://znakomstv.bitchnews.mobi/

152 lenalo4 lenalo4 | E-mail | Web | Dnes v 10:49 | Reagovat

Hi reborn website
http://maturesex.sexblog.pw/?post.edith
arab erotic erotic zones erotic tv series erotic art history erotic vampire books

153 meet women meet women | E-mail | Web | Dnes v 10:51 | Reagovat

Частные объявления о знакомствах, подробные объявления с фотографиями, коллекция приколов и смешных историй http://kurtizana.redshark.pro/

154 JasonGam JasonGam | E-mail | Web | Dnes v 13:24 | Reagovat

Вкуснейший экзотический плод - мангустин, стал настоящим открытием в диетологии!
Он содержит РЕКОРДНОЕ количество полезных веществ, стимулирующих активное жиросжигание и снижающих вес!
Сироп мангустина растопит до 10 кг жира за 2 недели!
Спаситесь от ожирения и сократите риск инфаркта, диабета и гипертонии на 89%.
Перейти на сайт: http://mangjoo77.mangoosteen.com/

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama