Inkvizice

20. dubna 2006 v 11:26 | Roxy |  Čarodějnictví
Inkvizice
Kladivo na čarodějnice, a počátky stíhání
Jako velký začátek honu na čarodějnice odstartovalo vydání pověstné buly Summis desiderantes affectibus roku 1484 papežem Innocencem VIII. V této bule byl kanonicky vymezen pojem čarodějnictví a na základě jí se také vše odehrávalo. Podle ní tedy znamenalo čarodejnictví jev výrazné hereze (pozn.: hereze = tzv. bludařství, církevně vzato názor křesťana odporující jednomu nebo více dogmatům tehdejší společnosti, /dogma = přesně definovaná církevní "pravda"/).
Poté byla roku 1487 vydána dominikána (H. Institoris aj. Sprenger) pověstná kniha Malleus maleficarum, u nás známá pod názvem "Kladivo na čarodějnice", jenž byla velice podrobným rozdělením předcházející buly, stojí v ní, kterak, jak a podle čeho se mohou podezřelé osoby stíhat a zapomenuty nebyly ani soudní procesy s nimi. Netřeba připomínat, že tato kniha vznikla za přispění zvrhlé lidské fantasie, podobně jako plno dalších, podzěji vydaných. Touto knihou se hájili inkvizitoři snad ve všech zemích, jelikož ji považovali za svou "bibli". Z Kladiva na čarodějnice byly poté odvozovány další knihy (např. Guaccio z r. 1608 aj.). Vzorem pro tuto nechvalně známou knihu byl spis Directorium inquisitorum z roku 1376 sepsaná dominikánem N. Eymericem z Gerony.
Byla ustanovena hlavní instituce, jakési centrum inkvizitorů a inkvizice samotné. Říkala si "svatá inkvizice", ustanovená byla už roku 1231 papežem Řehořem IX. Její cíl byl jasný - pronásledovat a trestat tzv. hereticy, neboli kacíře, a její "právo" bylo takřka neomezené, inkvizitoři si přivlastnili doslova právo nad životy ostatních a co hůř, občas byly i uznáváni jako jediná pravda Boží. "Svatá inkvizice" se zpočátku zaměřovala hlavně na vyhlazování kacířských sekt, a byla ustanovena celkově k obraně víry, takže tím pádem nevzbuzovala nedůvěru u občanů. Ta se stejně časem obrátila proti nim. Oběti končily většinou na hranici.
Inkvizice byla poprvé zrušena Napoleonem I až roku 1808, ale o 6 let později ji papež Pius VII ve Francii znovu zavedl. V Čechách byla inkvizice zavedena už roku 1318.
Hlavním důvodem zatýkání bylo tzv. "crimen magiae", neboli zločin magie, kde se předpokládalo, že čarodějnice na základě magických praktik škodily všeobecně ostatním lidem. Jako východiskem zde bylo bráno v úvahu to, že je člověk za pomoci černomagických praktik schopen spojit se s ďáblem, který mu slouží do vypršení paktu. Paktem nazýváme smlouvu mezi oběma stranami. Čarodějnictví a pakt s ďáblem podle všeho patřili neodlučitelně k sobě, a proto se také podle toho jednalo. Zřetel byla brána mimojiné i na některé výroky z bible - např. "Čarodějnice neponecháš na živu" atd, což ještě více utužovalo potřebu se jich zbavovat a vneslo to do podvědomí lidí mnohdy nesprávný obrázek o dané věci.
Už samotné popírání faktu, že čarodějnice existují vedlo k podezření. Kdo se například nechal veřejně slyšet, že popírá to, na čem inkvizice stavěla, už byl v jejích očích pokládán za někoho, kdo jí chce škodit a tudíž za někoho, kdo se čarodějnictví věnuje a snaží se to za těmito výroky skrýt. Boj za správnou věc nenabíral konce.
Boj proti čarodějnicím a kacířům
Mezi první, kteří proti čarodějnictví vystupovali, byl již roku 900 Canon Episcopi, který prohlašoval, že biskupové mají dbát na to, aby jejich věřící nebyli ohrožování temnými silami a nabádal je samotné k boji proti nim bojovali, většinou formou oddanosti církvi. /Což na první pohled trošku bije do očí, aspoň z mého pohledu /.
Čarodějnictví bylo spojováno především s ženami. Někdy se čarodějnicím říkalo strigy.ní za účelem přiznání
Nejprve bylo nucené přiznání samotnou církví zakázáno, ovšem zandlouho se prosadil názor - když to nejde po dobrém, tak to půjde po zlém. Všeobecně inkvizice prohlašovala, že člověk, je-li mučen, v bolestech nedokáže lhát. Tento názor samozřejmě podporovali, neboť se oběti většinou přiznaly, ….. logicky, i když s tím, kvůli čemu jsou mučeny neměly nic společného.
Než toto přišlo a všeobecně bylo mučení za účelem přiznání povolené, tak se to obešlo tzv. ordáliemi. V praxi to znamenalo, že Bůh sám měl posoudit a rozhodnout, zda obžalovaný má s ďáblem něco společného. Tak například - žena obviněná z čarodějnictví byla tedy svázána a položena na vodu. Pokud klesla ke dnu a utopila se, ptoom byla nevinná. Pokud zůstala plavat na hladině (věřilo se totiž, že voda nepřijme nic duchovně nečistého), vylovili ji a šli rovnou ke hranici, kde ji upálili.
Protože byla biskupská církev jako taková v boji proti kacířům nedůsledná, byla pravomoc inkviziční papežem Innocencem IV r. 1248 zčásti přenesena na dominikány, kteří se v boji s tzv. temnými silami osvědčili. Roku 1252 byla inkvizice dominikánům předána docela.
Jak to probíhalo…
Zpočátku byl boj formou aktivního hledání kacířů. Pověřený inkvizitor svolal určitý počet lidí a oznámil jim, aby mu v rozmezí 6-12ti dnů přinesli informace o tom, kde se kdo vyskytuje a co kdo dělá. Tedy byly pověření lidé posláni do terénu a hledali a špehovali.
Byla ovšem také vyhlášena tzv. "lhůta omilostnění", kde do 40ti dnů byly lidé sami vyzváni, aby se daní kacíři dobrovolně přihlásili a zřekli se svých hříchů. Po uplynutí této doby byli kacíři souzeni. Přiznání se obvykle docházelo mučením (neboli torturou). Užívalo se při tom nejrůznějších pomůcek - skřipců, palečnic, "španělských bot", pálení ohněm, nalévání vody do úst (později přešla voda v roztavené olovo), zavěšování viníků za ruce se zátěží atd…………toto všechno záviselo už na fantasii samotných inkvizitorů. Mučení samotné předepsal Innocenc IV a papež Kliment IV ho potvrdil.
Mučení se mohlo opakovat jen třikrát, ale to bylo obcházeno tím, že mohlo trvat neomezeně dlouho a mohlo být přerušováno. Tedy inkvizitoři sami neřekly, že se končí, ale že se mučení odkládá na neurčito. Museli být na místě nejméně dva svědci, obažalovaný neměl právo znát jejich jména, kteří vše dosvědčovali (samozřejmě zde hrálo logicky velkou roli úplatkářství).
Další metodou usvědčování bylo samotné udávání mezi jednotlivými čarodějnicemi, tedy že jedna řekla, že tu druhou viděla na sabatu. Po přiznání šli oběti ihned k upálení (podle svých hříchů na pomalém nebo prudkém ohni). odezření….
Podezřelá byla například osoba, která nechodila pravidelně do kostela, nebo naopak, chodil-li tam dotyčný až příliš pravidelně - už i to bylo podezřelé, dále byla (beze srandy) podezřelá starší žena, která žila sama a měla doma pověstného černého kocoura, a tak dál. Opravdu takovýchto "znaků" byla spousta. Mnohdykrát končili na hranici i sami inkvizitoři - jelikož byli udáni. ůběh přiznání….
Celkově když byla oběť přivedena před inkvizici a měla se doznat, vypadalo to následovně - nejprve byla zastrašována ukázkou mučících nástrojů. Pokud se nepřiznala, bylo jí domlouváno, a pokud se ani tehdy nepřiznala, nastalo samotné mučení. Co je zajímavé - během mučení nepadaly žádné slovní narážky a dokonce to i vypadalo, že je oběti samotné inkvizice líto. Během mučení jí bylo předčítáno z bible a obvykle vlídným hlasem kněze domlouváno./dle mého to mělo psychologický podtext/.
Téměř všichni mučení se přiznali ke všemu, co od nich inkvizitoři chtěli slyšet. Obvyklé bylo i to, že se na těle dotyčného hledlo nějakých podezřelých znamének, bylo za pomoci bodátek vyhledáváno necitlivé místo, protože se věřilo, že právě z tohoto podezřelého místa je vysávána krev nějakým démonem. Takovýmto místům se říkalo všeobecně "ďábelské pečeti".
Mnohdy byly nabádány samotné děti k tomu, aby šli a udávaly, neboť se všeobecně věřilo, že dítě nedokáže lhát. Pokud tedy nějaké dítě na někoho ukázalo (na popud svých rodičů většinou), daná osoba měla pramalou šanci na svou obhajobu.
Další zajíavostí bylo například to, že pokud byla oběť zproštěna obvinění (vykoupila se, nebo i jinak), ještě to neznamenalo, že inkvizičnímu procesu unikla - daný člověk totiž musel každý den chodit "od snídaně do oběda a od oběda do večeře" k vratům inkvizičích domů, a tam musel vždy celý den stát, a čekat, kdyby náhodou proti němu bylo nalezeno nějaké obvinění. Dále byl propuštěný nabádán, aby v případě, že bude mít sebemenší černé myšlenky, se šel hned udat… /jak nelogické /.
Hlavním proviněním bylo tzv. rouhání, neboli zříkání se Boha samotného.
U nás probíhalo nejvíce procesů v Losinách na Šumpersku za aktivní účasti vyšetřovatele J.F.Bobliga, který toto rozšiřoval převážně kvůli své ziskuchtivosti, a připravil o život celou stovku nevinných lidí, mimojiné i šumperského děkana a kněze.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

Zobrazit vše (632)
Zobrazit starší komentáře

601 Morrissaite Morrissaite | E-mail | Web | 3. srpna 2018 v 16:45 | Reagovat

Laminine LPGN ?? Аналог ламинина AminoBoosters дешевле в 3-6 раз. В 1 капсуле AminoBoosters 400 мг, а  в Laminine 200.  Сырье, технология  д-ра Эскеланда - только разные названия.  Заработок без обязательных ежемесячных покупок и без вложений, можно без приглашений
Подробно на сайте http://1541.ru  viber +380976131437  Скайп evg7773

Analogue of Laminine AminoPure (AminoBoosters) are 3-6 times more affordable as Laminine by LPGN. To learn in Russian how to earn money in this projekt ( not mlm) and how to get a product at a price 4 times cheaper than Laminine, contact me on skype evg7773 http://1541.ru
English Buy http://1541.ru/rz1.html

AminoBoosters are 4 times more affordable, the concentration is twice as strong as Laminine by LPGN  http://www.getyourboomback.com/#_l_2ox
To learn how to get a product at a price 4 times cheaper than Laminine, contact me on skype free tatyana.kondratyeva2 or tel.: +1(248)730-4178

Protandim Nrf2 в 1 миллион раз эффективнее любых антиоксидантов.
На базе Протандима Созданы удивительные крема антистарения для кожи. Они стали прорывом в мире антивозрастной косметики.
Смотрите на сайте http://1541.ru/cms/protandim-nrf1-2.php

602 margozu11 margozu11 | E-mail | Web | 6. srpna 2018 v 14:48 | Reagovat

My revitalized number
android paid games game for android download free apk android app www free game download for mobile com good appsa games
http://games.android.telrock.net/?page.breanna
2014 kindle fire top free android game download apps phones free free applications for android phones android developer getting started

603 SergioFok SergioFok | E-mail | Web | 7. srpna 2018 v 18:53 | Reagovat

http://77a.lifevantage.com Why do people age and how can Protandim NRF 2 help slow that process? TrueScience Skincare Cream with Protandim Anti-Aging Formula is the best in peace. Buy, register ONLY for Canada, Australia, Hong Kong, Mexico, Thailand, Great Britain, USA

604 Eduardoutell Eduardoutell | E-mail | Web | 8. srpna 2018 v 3:44 | Reagovat

Идея хорошая обзвонить через робота Сендфликс (SendFlix) всю базу, считай в 100 раз дешевле, чем людей нанимать. Думаю попробовать посотрудничать, расскажу потом как все прошло.
https://sendflix.ru/

605 Morrissaite Morrissaite | E-mail | Web | 10. srpna 2018 v 0:25 | Reagovat

Laminine LPGN ?? Аналог ламинина AminoBoosters дешевле в 3-6 раз. В 1 капсуле AminoBoosters 400 мг, а  в Laminine 200.  Сырье, технология  д-ра Эскеланда - только разные названия.  Заработок без обязательных ежемесячных покупок и без вложений, можно без приглашений
Подробно на сайте http://1541.ru  viber +380976131437  Скайп evg7773

Analogue of Laminine AminoPure (AminoBoosters) are 3-6 times more affordable as Laminine by LPGN. To learn in Russian how to earn money in this projekt ( not mlm) and how to get a product at a price 4 times cheaper than Laminine, contact me on skype evg7773 http://1541.ru
English Buy http://1541.ru/rz1.html

Protandim Nrf2 в 1 миллион раз эффективнее любых антиоксидантов.
На базе Протандима Созданы удивительные крема антистарения для кожи. Они стали прорывом в мире антивозрастной косметики.
Смотрите на сайте http://1541.ru/cms/protandim-nrf1-2.php

606 PeterAbuse PeterAbuse | E-mail | 11. srpna 2018 v 0:10 | Reagovat

What do you think about it?
This person is selling the secret of eternal youth: http://cruzcoziq.blogstival.com/1814865/how-anti-aging-products-2015-can-save-you-time-stress-and-money

607 petrapb1 petrapb1 | E-mail | Web | 12. srpna 2018 v 2:26 | Reagovat

Revitalized web invent:
http://camille.forum.telrock.net

608 antoinettesc3 antoinettesc3 | E-mail | Web | 15. srpna 2018 v 5:23 | Reagovat

Unripe bare pictures  
erotic audiobooks erotic song erotic love letter writing erotic literature erotic party    
http://british.erolove.in/?ellen  
  sex toy erotic free ebooks erotic spanish movies dildo erotic caricatures

609 janeoz18 janeoz18 | E-mail | Web | 21. srpna 2018 v 11:09 | Reagovat

My up to date effect:
http://dave.post1.telrock.org

610 HollieTaw HollieTaw | E-mail | Web | 25. srpna 2018 v 2:46 | Reagovat

Welcome to your next beauty destination!
Founded in 2014 by a female entrepreneur in Dubai with a strong vision that every person is unique and needs his beauty treat to fulfill his ultimate potential, an Art of Beauty Center has become a preferred style destination for both expats and residents in Dubai.
Today, The Art of Beauty Center Dubai is a diverse range of professional`secrets and self-determination of every member of the team to perfection to create your phenomenal visual look and number one feeling.

Site: https://artofbeautycenter.ae/
Location: 1017b Al Wasl Road, Umm Suqeim 2, Manara Area, Dubai, United Arab Emirates
Phone: +971 4 344 4004
Online Booking: https://artofbeautycenter.ae/online-consultation/

611 Mikepoine Mikepoine | E-mail | Web | 27. srpna 2018 v 2:46 | Reagovat

Проститутки СПб
Изысканные проститутки Спб готовы подарить Вам часы неземного блаженства и удовольствия. Эти сладенькие кошечки способны довести Вас до такого потрясающего оргазма, который захочется испытывать снова и снова.

612 DennisPlort DennisPlort | E-mail | Web | 27. srpna 2018 v 19:25 | Reagovat

Beset Porn
https://internet-seitensprung.info
<a href=https://internet-seitensprung.info>BestPorn</a>

613 Thomasgerge Thomasgerge | E-mail | Web | 28. srpna 2018 v 15:02 | Reagovat

PTHC FORUM

Pap CP Shortclip 2018 Unrestrained Garnering

http://vvv.unoforum.pro/?0-0

Skilled files 2000-2017CONK Closed Collecting Unusually 1201-1500 Files Pee showing !!! START THE BALL ROLLING !!!!!

Siberian Mouse Garnering

Pine for the unserious of Modelkids Dvd 1 - 44 Concealed showing

Pine after Anal Series 1 - 25 Vernissage !!!

Prurience Pic Dvd 1 - 50 Empty unfettered !!! UNFETTERED !!!!!

614 Yaltahelp Yaltahelp | E-mail | Web | 29. srpna 2018 v 2:49 | Reagovat

Сдаю квартиру ,дом ,гостиницу ,котедж в Гурзуфе посуточно и на долгий срок yaltahelp.ru

615 NathanLet NathanLet | E-mail | 30. srpna 2018 v 13:00 | Reagovat

PTHC FORUM

In the most unimpeachable impudent contraction CP Shortclip 2018 High-hat Chrestomathy

http://vvv.unoforum.pro/?0-0

http://l2u.su/q9d

l2u.su/q9d

Sedate files 2000-2017BEAT UPON In vogue Heaping up Stuffed 1201-1500 Files Vernissage

Siberian Mouse Keeping in

Pine in behalf of Modelkids Dvd 1 - 44 Seclusive showing

Horniness after Anal Series 1 - 25 Proffering !!!

Wish with a method of reflective Pic Dvd 1 - 50 Sling !!!

616 lilypn16 lilypn16 | E-mail | Web | 1. září 2018 v 7:07 | Reagovat

Free pictures  
http://amateur.adultnet.in/?maribel
  sexy storД±es erotic kids free exotic stories erotic tales sbs videos pormo.com

617 karingz11 karingz11 | E-mail | Web | 1. září 2018 v 20:35 | Reagovat

My novel page
watch free adult tv online education mobile apps market android 2 2 work escorts share photos free
http://sex.games.android.porndairy.in/?register.abigail
sony ericsson s specs my mind games download app downloader for android play store app download free for pc free download mobi porn

618 andrewpf11 andrewpf11 | E-mail | Web | 3. září 2018 v 13:12 | Reagovat

Hi reborn website
http://arab.sexy.girls.twiclub.in/?post.alicia
slander camera yakan mahal rwanda

619 gertrudeqb18 gertrudeqb18 | E-mail | Web | 5. září 2018 v 6:13 | Reagovat

Sexy pctures  
adult erotic webcomics erotic calendar erotic ideas erotic figures    
http://toys.erolove.in/?paulina  
  erotic funny mature erotic mobile erotic womens romantic erotic books

620 AlexBoync AlexBoync | E-mail | Web | 6. září 2018 v 10:26 | Reagovat

<a href=https://binance.broker/>How to Use Binance</a>

621 CharlesLorry CharlesLorry | E-mail | Web | 7. září 2018 v 5:33 | Reagovat

Carroll noted that rugby players would be naturals to try to make the switch to football given the similarities in skill sets.
"This is the ultimate team sport. There's no way I can do it by myself. I want to be <a href=http://www.chinajerseysoutlet.us.com/>Cheap Jerseys USA</a> a cornerstone. At the same time our quarterback is going to be a cornerstone, <a href=http://www.cheapjerseys20.us.com/>NFL Jerseys China</a> Ryan Tannehill, who I have a lot of respect for:  No. 1 because he has taken my Wholesale NFL <a href=https://www.wholesalejerseysace.cc/>Cheap Jerseys Supply</a> Jerseys hits."
Manning blamed the thigh injury on dehydration from a nasty flu bug the night before the game.
It has certainly been, at many points, a heartbreaking path for the pass-rushing <a href=http://www.wholesalenflchinajerseyscheap.us.com/>Wholesale Jerseys 2017</a> linebacker from Louisville. Both of his parents were in jail when he was just a baby, and he estimates he was in and out of about 12 or 13 foster homes, separated most times from his siblings, in the Atlanta area. It was a tumultuous existence for a young boy <a href=http://www.chinajerseysoutlet.us.com/>Cheap NFL Jerseys</a> who sorely needed guidance and a purpose.
Nugent has been Cincinnati's kicker for the past five seasons. He holds team records for the most field goals and points in a season, making 33 kicks for 132 points in 2011. He kicked a 57-yard field goal 锟?the longest in Bengals history 锟?during their playoff loss at Indianapolis last season.
锟?On the accuracy of the report's findings: "We reach <a href=http://www.chinajerseysoutlet.us.com/>Cheap China Jerseys</a> these findings without the benefit of all possible information. The Associated Press and ACPD did not provide certain information we requested. For example, had the Associated Press <a href=http://www.cheapnflchinajerseys.co/>Cheap NFL Jerseys Stitched</a> provided us with a phone number associated with the disposable phone used by the AP source, or the sound of the female's voice at the league (for use with voice comparisons), our conclusion might have been different. We made several offers to the Associated Press to receive such information without identifying its source, including an offer to search our telephone data for any portion of the source's disposable cellphone number. Those offers were declined. Similarly, had ACPD provided information about certain officers' handling of evidence, we might have reached a different conclusion. <a href=http://www.wholesalenflchinajerseyscheap.us.com/>Wholesale Jerseys</a> We made several requests to ACPD for information, face-to-face <a href=http://www.cheapjerseys20.us.com/>Wholesale Jerseys Cheap</a> interviews, and written responses to our questions. Those requests were declined."

622 cleoto1 cleoto1 | E-mail | Web | 7. září 2018 v 7:46 | Reagovat

Revitalized web invent:
http://alexander.go.telrock.net

623 SergioFok SergioFok | E-mail | 7. září 2018 v 15:16 | Reagovat

Analogue of Laminine AminoBoosters ( AminoPure) http://www.getyourboomback.com/#_l_2ox are 3-7 times more affordable as Laminine by LPGN. To learn how to get a product, contact me at t.+12487304178 Skype tatyana.kondratyeva2

624 roslynwk4 roslynwk4 | E-mail | Web | 8. září 2018 v 4:29 | Reagovat

My unruffled protrude:
http://andre.projects.telrock.org

625 klaudiaco klaudiaco | E-mail | Web | 11. září 2018 v 12:25 | Reagovat

Hey, I am Klaudia Cooper an expert in academic writing.

I enjoy solving people’s problems and make them happy. That is what I have been doing for many years now.
I have been writing since I was 12 years old and never knew it would turn out to be a full-time career. I have also been able to handle several projects that involves writing. And I worked in three organizations as a volunteer to assist people.My hobbie has always been to help people succeed. And I go the extra mile to make that happen.
I enjoy writing academic papers and have helped people from countries like Mexico.
I work with a company whose mission is to provide quality works and make people happy. In fact, many students come to me for professional help on a daily basis because they know I always deliver. And I will continue to provide nothing but the best to build trust like I have been doing for the past few years.

Expert writer - Klaudia - <a href=http://www.jewishcouncil.info/>Jewishcouncil</a> Corps

626 SergioFok SergioFok | E-mail | 11. září 2018 v 15:55 | Reagovat

Награди своего врача! http://spaszhizny.ru/ Лично Вы принимаете решение о награждении и награждаете. По Вашему представлению мы вносим имя награжденного в список кавалеров ордена. Варианты наград - Звезда лучевая, Звезда лучевая со стразами, индивидуальные грамоты на основе латунированной стали с лазерной гравировкой в фоторамке. Кавалером ордена может стать любой человек, которого спасенный считает своим спасителем: врач, пожарный, летчик, успешно совершивший аварийную посадку и т.д..  Tel. или WhatsApp +7(985)952-0864

627 GeremotoF GeremotoF | E-mail | Web | 11. září 2018 v 17:25 | Reagovat

viagra cialis vente
<a href="http://cialisle.com">cialisle.com</a> cialis free coupon
how to order cialis online no prescription

628 GalyaT GalyaT | E-mail | Web | Pátek v 16:07 | Reagovat

Отдых в Крыму с детьми в Алуште. Комплекс Эллада - огромная закрытая территория,свой пляж, анимация для детей.  

http://ellada-hotel.com/childrens-infrastructure.html

629 GeremotoF GeremotoF | E-mail | Web | Sobota v 19:01 | Reagovat

how long does cialis take to work 20mg
http://cialisle.com/ buy generic cialis online
how early should i take cialis

630 stephaniekl3 stephaniekl3 | E-mail | Web | Neděle v 18:09 | Reagovat

My up to date suss out d evolve:
http://francesca.forum.telrock.net

631 cherylmu11 cherylmu11 | E-mail | Web | Neděle v 21:25 | Reagovat

My up to date website:
http://clarice.web.telrock.net

632 asawood asawood | E-mail | Web | Včera v 4:27 | Reagovat

Welcome everyone ! I’m Asa.
Even though I jokingly credit my mother  for my writing talent, I know that it is a  talent  I have fostered from childhood. Though my mother  is a writer, I also started out young.
I’ve always had a way with words, according to my favorite  educator. I was always so excited in  English when we had to do a research paper .
Now, I help current  learners  achieve the grades that have always come easily to me. It is my way of giving back to schools  because I understand the troubles they must overcome to graduate.

Asa Woodard –  Professional Writer – <http>//kawarthacsa.com/]Kawarthacsa Team

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama